Overblik: Dette skal en tilstandsrapport indeholde

Du skal sælge dit hus, og overvejer at få lavet en tilstandsrapport. Men hvad skal tilstandsrapporten indeholde? Det kan du få et overblik over her i artiklen.

Du må ikke lave din egen tilstandsrapport

Selvom du her på siden får et overblik over hvad en tilstandsrapport indeholder, så må du ikke bare lave din egen. Den er i hvert fald ikke gyldig.

Hele idéen med en tilstandsrapport er, at den skal være en uvildig tredjeparts rapport over fejl og mangler i huset. Det kan både komme dig som sælger samt købere til gode i en evt. salgssituation.

Køberen får, med en tilstandsrapport, en garanti om, at huset ikke indeholder flere fejl og skader end du fortæller. Og du, som sælger, får med en tilstandsrapport mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. På den måde kan du være sikret mod at hæfte for evt. skader og mangler ved huset efter du har solgt det.

Tilstandsrapporten skal altid udarbejdes af en af myndighederne beskikket byggesagkyndig. Du kan nemt få fat i en billig byggesagkyndig til at lave en tilstandsrapport her.

Indholdet i en tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal indeholde flere forskellige elementer.

For det første, så skal tilstandsrapporten indeholde en komplet oversigt over de forskellige bygninger, der er på grunden. Her har den byggesagkyndige mulighed for at komme med evt. bemærkninger.

Hvis sælger har nogle oplysninger om ejendommen, som kunne være relevante at medtage i tilstandsrapporten, nævnes de typisk også. Det er den byggesagkyndige, der vurderer hvad der er relevant at tage med.

Taget er i en særkategori i tilstandsrapporten. Taget får altid en særlig plads, hvor den byggesagkyndige vurderer tagets forventede rest-levetid. 

Selve kødet i tilstandsrapporten er resultatet af inspiceringen af huset. Det er her, hvor dit hus kan få de forskellige karakterer. IB står for “Ingen bemærkninger”, og er topkarakteren; K3 står for “Kritiske skader” – og det er altså dumpe-karakteren.

Øvrige opmærksomhedspunkter nedfældes også i tilstandsrapporten af den byggesagkyndige. Disse opmærksomhedspunkter tager udgangspunkt i de materialer, som huset er bygget af. Den byggesagkyndige kan, med dette udgangspunkt, foretage en vurdering om hvornår (og hvorvidt) forskellige dele af huset skal renoveres inden for en overskuelig tidsrække.

Endelig vil den byggesagkyndige også inkludere sine egne kontaktinformationer i tilstandsrapporten. I tilfælde af spørgsmål til, eller tvivl om indholdet i tilstandsrapporten kan både sælger og køber frit kontakte den byggesagkyndige. Her kan de få uddybende oplysninger om rapportens indhold. 

Husk ejerskifteforsikringen

Tilstandsrapporten indeholder dog ikke alt, du som sælger skal bruge i en evt. salgssituation. Ved siden af tilstandsrapporten, men ofte sammen med den, kan du nemlig få en ejerskifteforsikring. 

Ejerskifteforsikringen er med til at garantere dig en handel, der ikke får dig i problemer efterfølgende. 

Hvis huset, du sælger, indeholder skader eller fejl, som er dyre at reparere på, så kan køber i normale tilfælde stævne dig for omkostningerne. Men hvis du har fået lavet en tilstandsrapport af en uvildig tredjepart, og har tegnet en ejerskifteforsikring, så vil du ikke havne i en sådan suppedas. 

Husk derfor ejerskifteforsikringen, når du får lavet en tilstandsrapport!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *